.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο είναι η 17η Μαΐου 2013.

By William Michael Harnett (August 10, 1848 – October 29, 1892) [Μεγαλώστε - Enlarge-Agrandir]

By William Michael Harnett (August 10, 1848 – October 29, 1892) [Μεγαλώστε — Enlarge — Agrandir]

Μάθημα [55ΕΠΕΖ33]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Εξάμηνο 0, επιλεγόμενο Εαρινού

  • Βιβλίο [15375]: Έθνη και εθνικισμός (Gellner Ernest)
  • Βιβλίο [24045]: Έθνος και χώρος (Κρητικός Γεώργιος)

Μάθημα [55ΕΣΤΗ2]: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Εξάμηνο 0, επιλεγόμενο Χειμερινού

  • Βιβλίο [42127144]: Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Μιχάλης Δαμανάκης, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Αναστάσιος Τάμης (επιμέλεια), ISBN: 978-960-9430-11-1, Διαθέτης (Εκδότης): Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
  • Βιβλίο [22771023]: Μετανάστες στην Ελλάδα, Κασίμης Χαράλαμπος, Παπαδόπουλος Γ. Απόστολος (επιμέλεια)

Μάθημα [55ΖΥΕ1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)
Εξάμηνο 3 – Χειμερινό

  • Βιβλίο [31155]: Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα (Jacob Christian)
  • Βιβλίο [31205]: Διδακτική της γεωγραφίας (Κατσίκης Απόστολος)

Μάθημα [55ΕΣΤΗ1]: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
Εξάμηνο 0, επιλεγόμενο Εαρινού

  • Βιβλίο [15455]: Μετέωροι χώροι της ετερότητας (Σταυρίδης Σταύρος)
  • Βιβλίο [15544]: Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη (Γιαννακόπουλος Κώστας, Γιαννιτσιώτης Γιάννης)