Επικράτεια είναι ο χώρος στον οποίο ασκεί δικαιοδοσία ένα κράτος.

Η επικράτεια αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

α).- το εθνικό έδαφος (ξηρά) και το υπέδαφος, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών.

β).- τα εθνικά χωρικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα και του υπεδάφους του

γ).- τον εθνικό εναέριο χώρο, ο οποίος αντιστοιχεί στο εθνικό έδαφος και στα εθνικά χωρικά ύδατα και μέχρις ύψους 49.000 ποδών (15 περίπου χιλιόμετρα, 14,9352 χλμ. για την ακρίβεια)