Για τα μαθήματα: «Ευρωπαϊκή Μετανάστευση», «Πολιτική Γεωγραφία» και «Ανθρωπογεωγρφία-Θεματικές περιοχές», που γίνονταν πάντοτε στο 7ο Μάθημα (πλην δηλαδή του «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία-Γεωγραφίες & Κοινωνίες»), οι Εξετάσεις «ΠΡΟΟΔΟΥ» έχουν ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ! 

no cheating ?

♦ Από τον Σεπτέμβρη 2014 και για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία-Γεωγραφίες & Κοινωνίες», αντικαθίσταται ΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ στο 7ο Μάθημα (Αυτό με το προαύλιο και τα παιδάκια). Κάθε ένα από αυτά αξιολογείται με 10% του συνολικού τελικού βαθμού. Το τελικό διαγώνισμα αξιολογείται με το 90% του βαθμού. Η βάση παραμένει το πέντε (5)
Δηλαδή: «άριστα» στο ΜΟΝΟ τεστ σημαίνει 1 μονάδα και «άριστα» στην τελική εξέταση σημαίνει εννέα (9). Επομένως θα βαθμολογηθείτε με βάση το πέντε (5) και «άριστα» το εννέα (9) και ότι αθροίσετε από το ΜΟΝΑΔΙΚΟ τεστ.

.

¤ βαθμολογία «προόδου»

♦ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
– Σαβράμης Στυλιανός (Α.Μ. 2964): 5.00 (πέντε)

♦ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
– Αδαμίδης Ανέστης (Α.Μ. 2588): 8.00 (οκτώ)

♦ Μάΐος 2012 / ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ — Θεματικές Περιοχές
– Κουρδούμη Μαρία (Α.Μ. 2818): 7.00 (επτά)

♦ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
–Γκάγκαρλη Γεωργία (Α.Μ. 2328): 9,00 (εννέα)
– Κόιου Πασχαλίνα (Α.Μ. 2325): 9,00 (εννέα)

♦ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ — Γεωγραφίες & Κοινωνίες
– Μαυρογεώργης Πέτρος (Α.Μ. 2474): 8,00 (οκτώ)
– Ουλή Μαρηλία (Α.Μ. 2443): 8,00 (οκτώ)
– Πασχαλάκη Θεοπίστη-Ελένη (Α.Μ. 2295): 8,00 (οκτώ)

♦ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
– Λαζαρίδου Στεφανία (Α.Μ. 2144):  9,00 (εννέα)

♦ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ — Γεωγραφίες & Κοινωνίες
– Λαζαρίδου Στεφανία (Α.Μ. 2144):  9,00 (εννέα)

:
.

Short Link: http://wp.me/PcPJ9-l5

.
.