.

.

Μετανάστευση και Αδήλωτη Εργασία (Power Point)

 

.

 

.

 

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-1fj

.

.

 

.
.
.
Πυθέας ο Μασσαλιώτης-Pytheas of Marseilles-Pythéas de Marseille
.

.
.
Short Link: http://wp.me/pcPJ9-1bc
.
.
.

.
Herodotus Book on Egypt — Le livre d’Hérodote sur l’Egypte
.
Το βιβλίο του Ηροδότου για την Αίγυπτο
.

.

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-1ag

.

.

.

.

Slavery in Modern Times and the Triangular Trade
L’Esclavage dans les Temps Modernes et le Commerce Triangulaire

Η δουλεία στην Νεότερη εποχή και το Τριγωνικό Εμπόριο (ppt)

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-19m

.

.

Space and Social Relations
Espace et Relations Sociales

Χώρος & Κοινωνικές Σχέσεις

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-19d

.

.

Muhammad al-Idrisi (1099 ή 1100–1165 ή 1166)

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-Xd

Προσανατολισμός

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-SL