.
ΣΥΝΑΦΕΣ: επικράτεια : θαλάσσιες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας

Τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο (πολύ ανοικτό γαλάζιο+μεσαίο γαλάζιο), στην περίπτωση ζώνης χωρικών υδάτων πλάτους 6 ναυτ. μιλίων, όπως ισχύει σήμερα (σκούρο γαλάζιο). Σε περίπτωση επέκτασης της ζώνης στα 12 ναυτ. μίλια, τα διεθνή ύδατα θα περιορίζοντο ΜΟΝΟ στο ανοικτό γαλάζιο, δημιουργώντας έξη «κλειστές λίμνες». Ο παρών χάρτης δεν πραγματεύεται το ζήτημα του εθνικού εναέριου χώρου, που εξετάζεται αλλού (μεγαλώστε το)

Πηγή : Le Monde diplomatique (1997), όπως το τροποποιήσαμε.

Άλλες Πηγές :

Χωρικά Ύδατα – Εναέριος χώρος (η σχετική τρέχουσα σελίδα του ΥΠΕΞ)

Οι ελληνικές θέσεις για τον ελληνικό εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα (η σχετική παλαιά σελίδα του ΥΠΕΞ)

Σχετικά βιβλία

©ΑνθρωποΓεωγραφίες