Διαβάζουμε πρώτα αυτό:

πώς βρίσκουμε την κλίμακα ενός χάρτη

Μετά διαβάζουμε αυτό:

η κλίμακα
Προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα αρχιτεκτονικό κτήριο, μια κάτοψη, έναν τοίχο (όψη), μια οροφή (άνοψη) ή ένα αντικείμενο σε ένα χαρτί, είναι απαραίτητη η σμίκρυνση του θέματος (να γίνει πιο μικρό) ή αντίθετα η μεγέθυνσή του (να γίνει πιο μεγάλο).
Έτσι έχουμε την σχεδίαση υπό κλίμακα, η οποία καθορίζεται από τον λόγο (την αναλογία) μεταξύ του φυσικού (πραγματικού) μεγέθους του θέματός μας (αρχιτεκτονικό κτήριο, αντικείμενο) και του μεγέθους που θέλουμε να το σχεδιάσουμε .
Όταν λέμε ότι ένα κτήριο στην πραγματικότητα, θέλουμε να το σχεδιάσουμε σε κλίμακα 1:100, αυτό σημαίνει ότι στο χαρτί θα το κάνουμε 100 φορές μικρότερο από το πραγματικό.
Οι συνηθέστερες κλίμακες σχεδιασμού για αρχιτεκτονικά έργα είναι 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:25.
Μικρότερες κλίμακες 1:500 και 1:1.000 χρησιμοποιούνται όταν το θέμα είναι υπερβολικά μεγάλο.
Για αντικείμενα συνήθως χρησιμοποιούνται οι κλίμακες 1:2, 1:5 και 1:10.
Όταν το αντικείμενο που έχουμε να σχεδιάσουμε είναι εξαιρετικά μικρό και προκειμένου να φανούν οι λεπτομέρειες της κατασκευής του χρησιμοποιούνται οι κλίμακες σε μεγέθυνση 2:1, 5:1 , 10:1, 20:1.
Όταν αυτό σχεδιάζεται στο φυσικό του μέγεθος τότε η κλίμακα είναι 1:1.
Η κλίμακα λοιπόν 1:100 σημαίνει ότι κάθε μονάδα μήκους στο σχέδιό μας (στο χαρτί) αντιστοιχεί σε 100 ΙΔΙΕΣ μονάδες στο πραγματικό αντικείμενο.
Δηλ. ένα εκατοστό στο σχέδιό μας, αντιστοιχεί σε 100 εκατοστά στην πραγματικότητα, δηλ. σε 1 μέτρο.
Η κλίμακα 1:50 σημαίνει ότι κάθε μονάδα μήκους στο σχέδιό μας αντιστοιχεί σε 50 ΙΔΙΕΣ μονάδες στο πραγματικό αντικείμενο. Δηλ. ένα εκατοστό στο σχέδιό μας (στο χαρτί μας), αντιστοιχεί σε 50 εκατοστά στην πραγματικότητα, δηλ. σε 0,50 μέτρα.
Οι δύο αυτές κλίμακες οι οποίες είναι πολύ συνηθισμένες στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, δηλώνουν ότι το αντικείμενο στη μεν πρώτη έχει μικρύνει κατά 100 φορές, ενώ στη δεύτερη κατά 50 φορές.
Είναι προφανές ότι στην κλίμακα 1:50 το θέμα παρουσιάζεται μεγαλύτερο, ακόμη μεγαλύτερο εάν η κλίμακα είναι 1:20, ακόμη μεγαλύτερο εάν η κλίμακα είναι 1:10 κτλ.
Και βέβαια, όσο οι κλίμακες μεγαλώνουν και το θέμα μας γίνεται μεγαλύτερο, τόσο οι λεπτομέρειες που πρέπει να δείξουμε γίνονται και περισσότερες. Διαφορετικές πληροφορίες μας δίνει η κάτοψη ενός σπιτιού σε κλίμακα 1:100 και άλλες (περισσότερες) όταν το ίδιο σπίτι το σχεδιάσουμε σε κλίμακα 1:20.

μεγαλώστε

Η γραφική κλίμακα:
Η συμβατική γλώσσα του σχεδιασμού, εκτός από την αριθμητική κλίμακα που μας πληροφορεί για το πόσες φορές το θέμα μας είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, περιλαμβάνει και την γραφική κλίμακα (κλιμακόμετρο). Η γραφική κλίμακα παρουσιάζεται σαν ένα ευθύγραμμο τμήμα από δύο παράλληλες γραμμές, που έχει δεκαδικές υποδιαιρέσεις. Κάθε υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο πραγματικό μέγεθος του θέματος. Η μέτρηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά και δεν είναι τίποτε άλλο από το να μεταφέρουμε με το διαστημόμετρο ένα ευθύγραμμο τμήμα του αντικειμένου που σχεδιάζουμε επάνω στην γραφική κλίμακα αρχίζοντας από το μηδέν. Την κλίμακα αυτή χρησιμοποιούμε συνήθως για σχέδια τα οποία πρόκειται να σμικρυνθούν ή να μεγεθυνθούν, και αυτό γιατί η «γραφική κλίμακα» αυξομειώνεται ΠΑΝΤΑ κατά το ίδιο ποσοστό. Άρα η αναλογική σχέση μεταξύ των μεγεθών παραμένει ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΙΔΙΑ.

via

1ο παράδειγμα: Πώς θα σχεδιάσω μια κάτοψη δωματίου υπό κλίμακα 1:50 ;
Απάντηση: Το κάθε 1 μέτρο θα είναι 2 εκατοστά, το 0,50 μέτρο θα είναι 1 εκατοστό, το 1,50 μέτρο θα είναι 3 εκατοστά, το 0,60 μέτρο θα είναι 1,2 εκατοστά, κλπ
Για κάθε ένα μέτρο δηλ. για 100 εκατοστά, θα διαιρείτε δια 50 και θα βρίσκετε 2 εκατοστά.

Μπορείτε επίσης τα μέτρα σας (όλες τις διαστάσεις μήκους όλων των αντικειμένων και των μεταξύ τους κενών χώρων) να τις πολλαπλασιάσετε επί 100 και μετά να διαιρέσετε δια 50.

2ο παράδειγμα: Μετράτε μια διάσταση και βρίσκετε 2,40 μέτρα. Πολλαπλασιάζετε επί 100 και βρίσκετε 240 εκατοστά. Διαιρείτε με το 50 και βρίσκετε 4,8 εκατοστά.

Άλλες πηγές:
– Σχεδιασμός υπό κλίμακα

– Κλίμακα σχεδίασης

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-Ri