.

♦ Τα κείμενα που ακολουθούν βρίσκονται υπό επεξεργασία και τεκμηρίωση. Αποτελούν μέρος πρωτότυπης αδημοσίευτης εργασίας και προστατεύονται από τα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Αναρτώνται εδώ, αποκλειστικά προς χρήση και διευκόλυνση των προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος «Ιστορίας & Εθνολογίας» του Δημοκριτείου.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Ή  Η ΑΝΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΝ ΟΛΩ  Ή  ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΟΥΣ.

.

Ο Κόσμος των «Ανακαλύψεων» : Χαρτογραφία & Εξερευνήσεις.

Η Αναγέννηση της ευρωπαϊκής γεωγραφίας

(κατεβάστε στον υπολογιστή σας και αν θέλετε, εκτυπώστε τα)

σελ. 32 (μεγαλώστε τα ΟΛΑ)

σελ. 33

σελ. 34

σελ. 35

σελ. 36

σελ. 37

Η σελίδα των τίτλων της πρώτης έκδοσης του έργου του Richard Hakluyt «The Principall Navigations, Voiages, and Discoveries of the English Nation» (1589) (μεγαλώστε)

 


Short Link: http://wp.me/pcPJ9-my

.

.

 

.
.
.
.
.
.