-εθνοπολιτισμικές ομάδες


Διαβάστε το καλά: θα χρεαστεί να τοποθετηθείτε κριτικά και συγκριτικά.

Βοηθητικά:

1. Εμείς & οι Άλλοι
2. Μικτά χωριά του κάτω Στρυμώνα : εθνότητα, κοινότητα & εντοπιότητα
3. Φ. Μπαρθ, η εισαγωγή στο : «Εθνοτικές Ομάδες και Σύνορα»
4. Έθνος/εθνοτική ομάδα (ethnic group, groupe ethnique)

σελίδες 110 και 111 ('κλικ' για να μεγαλώσετε τις σελίδες)

σελίδες 112 και 113

σελίδες 114 και 115

σελίδες 116 και 117

σελίδες 118 και 119

© Δώρα Λαφαζάνη, «Μικτά χωριά του κάτω Στρυμώνα : εθνότητα, κοινότητα και εντοπιότητα», Σύγχρονα Θέματα, Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σσ.96-107

σελ. 96

σελ. 96/μεγαλώστε τα

σελ. 97

σελ. 97

σελ. 98

σελ. 98

σελ. 99

σελ. 99

σελ. 100

σελ. 100

σελ. 101

σελ. 101

σελ. 102

σελ. 102

σελ. 103

σελ. 103

σελ. 104

σελ. 104

σελ. 105

σελ. 105

σελ. 106

σελ. 106

σελ. 107

σελ. 107

περιεχόμενα αφιερώματος

περιεχόμενα αφιερώματος

εξώφυλλο τόμου

εξώφυλλο τόμου

©-ΑνθρωποΓεωγραφίες

© Δ. Λαφαζάνη, «Εμείς και οι Άλλοι», Σύγχρονα Θέματα, τ. 63, Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σσ. 11-14.

 

 

 

σελίδα 11

σελίδα 11. (Μεγαλώστε τα)

σελίδα 12

σελίδα 12

σελίδα 13

σελίδα 13

σελίδα 14

σελίδα 14

περιεχόμενα αφιερώματος

περιεχόμενα αφιερώματος

©-ΑνθρωποΓεωγραφίες