.

Τι σημαίνει οικονομική ανάπτυξη (economic development développement économique):

Η οικονομική ανάπτυξη σχετίζεται με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής κτλ, με την βελτίωση των δικτύων (ηλεκτροδότηση, ύδρευση) με τις παροχές υπηρεσιών (παιδεία, υγεία, περίθαλψη και γενικά κοινωνικές παροχές/κράτος πρόνοιας), την βελτίωση της απασχόλησης κτλ. Όλα αυτά αποτελούν δείκτες οικονομικής ανάπτυξης.

Η οικονομική μεγέθυνση/αύξηση είναι εντελώς άλλο πράγμα (economic growth croissance économique):

Η μεγέθυνση δεν έχει να κάνει καθόλου με την ποιότητα ζωής, αντίθετα έχει να κάνει με την μεγέθυνση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος Α.Ε.Π. (τι παράγεται μέσα σε μια χώρα). Το ζήτημα είναι ότι το Α.Ε.Π. δεν μετέχει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, το νέμονται κάποιοι λίγοι, το μοιράζονται μεταξύ τους κτλ.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-1h6