.

Σχηματική Παρουσίαση της Μετα-ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ σε σύγκριση με την Μετα-ΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ Μετανάστευση

Παλαιά Μεταπολεμική μετανάστευση:  (Μετά το 1950)
1.Οι χώρες προέλευσης και προορισμού ήταν συγκεκριμένες. Νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική προς ΒΔ. Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο) αλλά και Ολλανδία, οι χώρες αυτές συγκέντρωναν πληθυσμό από τις πρώην αποικίες τους.
2. Στις χώρες υποδοχής υπήρχε μεταναστευτικός σχεδιασμός, τοπικά γραφεία στρατολόγησης και Διακρατικές συμφωνίες.
3.Στην μεταπολεμική μετανάστευση υπήρχε απαγόρευση εξερχόμενης μετανάστευσης από το Ανατολικό block, πλην της Γιουγκοσλαβίας. (Υπήρχε η αντίληψη της ντροπής του να φύγεις για την Δύση).
4. Το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών ήταν ανύπαρκτο, άρα απασχολούνταν σε ανειδίκευτη εργασία. Υφίσταται βέβαια η διαρροή εγκεφάλων (brain drain)[1]
5. H μετανάστευση ήταν κυρίως ανδρική, ή και οικογενειακή. Στις Φιλιππίνες όμως οι γυναίκες μετανάστριες απασχολούνταν ως οικιακό προσωπικό ενώ οι άντρες ως πληρώματα πλοίων.

Νέα Μετανάστευση:  Μετά τον Ψυχρό πόλεμο, 1989 (Πτώση του τείχους του Βερολίνου)
1. Στη νέα μετανάστευση οι χώρες προέλευσης και προορισμού είναι ποικίλες.
2. Ήταν ανοργάνωτη, σχεδιασμός στις χώρες υποδοχής δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν συμφωνίες ούτε ασφάλιση ούτε και περίθαλψη. Μετανάστευση χωρίς έγραφα.
3.Μετά το 1989 γίνεται άρση της Απαγόρευσης μετανάστευσης από τις Ανατολικές χώρες , Ανατολική Γερμανία προς την Δυτική Ευρώπη κτλ.
4. Το μορφωτικό επίπεδο συχνότατα ήταν υψηλό, συχνά όμως  οι μετανάστες δεν κατάφερναν να χρησιμοποιήσουν τα προσόντα τους.
5. Η μετανάστευση ήταν κυρίως γυναικεία.

.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

1960 Έτος-Τομή για το ελληνικό κράτος: 

1. 1960-Αγροτική έξοδος: φεύγει πληθυσμός από τις επαρχίες  λόγω ανεργίας και έλλειψης γης  προς τις βιομηχανικές περιοχές την Αθήνας (Δυτικές συνοικίες), αλλά και Ελευσίνα και την βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.

2. Το 1960 αίρεται ο αναπαλλοτρίωτος  χαρακτήρας του κλήρου: Μετά το 1930 γίνεται η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, το ζευγάρι έπαιρνε έναν κλήρο και  ένα τέταρτο του κλήρου για κάθε παιδί. Το 1960 αίρεται ο αναπαλλοτρίωτος  χαρακτήρας του κλήρου, ωστόσο κατά την κατοχή στην Β. Ελλάδα (Γερμανική και Βουλγαρική κατοχή) έγιναν προηγουμένως άτυπες μεταβιβάσεις κλήρων. Το 1960 πραγματοποιούνται χιλιάδες μεταβιβάσεις κλήρων νόμιμα, με συμβόλαια.

3. 1960 έχουμε την κατασκευή αρδευτικών καναλιών: Το 1930 στην Ελλάδα  η Monks & Ulen εξυγίανε εκατοντάδες  χιλιάδες ελώδη στρέμματα ενώ ρυθμίστηκε και η κοίτη αρκετών ποταμών όπως Στρυμόνα, Αχέροντα κλπ. Έτσι διπλασιάστηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το 1960 έχουμε την κατασκευή αρδευτικών καναλιών γεγονός που αποτελεί τομή για τους αγρότες.  Αλλάζουν τελείως τα καλλιεργούμενα είδη. Πριν το 1930 καλλιεργούνταν σε μεγάλο βαθμό ρύζι, μετά το 1930 σιτηρά και καπνός (έως το 1960) ενώ μετά την κατασκευή των αρδευτικών καναλιών καλλιεργείτε η βιομηχανική ντομάτα, τα ζαχαρότευτλα και το καλαμπόκι.

4. Το 1960 γίνεται αναδασμός ώστε να πάρουν γη οι ακτήμονες. Την περίοδο αυτή έναν ολόκληρο κλήρο κατείχαν οι γονείς και ένα τέταρτο του κλήρου για κάθε παιδί. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε η ανάγκη τα παιδιά των κληρούχων να αποκτήσουν κλήρο, οπότε το 1960 πραγματοποιείται νέα διανομή γης για τους ακτήμονες, που συνοδεύτηκε από εκρηκτική αύξηση των γάμων, προκειμένου να αποκτήσουν γη (κλήρο δικαιούντο ΜΟΝΟΝ τα ζευγάρια).

5.Το 1960 ξεκινάει η εκμηχάνιση στις καλλιέργειες (τρακτέρ, αλωνιστικές κτλ.)

6. Ταυτόχρονα φεύγουν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία. Το 1960 λειτούργησαν στην ελληνική επικράτεια γερμανικά γραφεία διαλογής των μεταναστών, μέσω διακρατικών συμφωνιών.

.

Η ελληνική κοινωνία αιφνιδιάστηκε από την μεταναστευτική ροή

Αντίθετα με τους ισχυρισμούς ότι αιφνιδιάστηκε η ελληνική κοινωνία από την μεταναστευτική ροή, η Ελλάδα δεν έγινε χώρα μετανάστευσης ανεξήγητα. Το 1960 ενώ 300.000 Έλληνες εργάζονταν στην Γερμανία, 15.000 με 20.000 αλλοδαποί εργάζονταν στην Ελλάδα, κατά άλλους ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 60.000 . Το δελτίο του συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ζητούσε την «προσωρινή» εισαγωγή άλλων 10.000 από Αφρική και Ασία.  Ήδη και πριν το 1970 είχαμε μετανάστες από την Αφρική και την Ασία, ενώ από τα μέσα του 1980 είχαμε μετανάστες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη  (όπως Πολωνία καθώς έφευγαν λόγω δικτατορίας Γιαρουζέλσκι), Βουλγαρία και Ρουμανία. Εάν λάβουμε υπόψη τις εξερχόμενες και εισερχόμενες μεταναστευτικές ροές από την Ελλάδα οι εξερχόμενες ροές υπερτερούσαν συντριπτικά, τουλάχιστον έως το 1970.

1973-1974 Παγκόσμιες Πετρελαϊκές Κρίσεις. 

Οι χώρες του ΟΠΕΚ πραγματοποιούν εμπάργκο στις εξαγωγές. Η παραγωγή στις αναπτυγμένες χώρες μειώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσουν εργοστάσια στην Δυτική Ευρώπη.  Ως συνέπεια παλιννόστησαν από την Γερμανία πολλοί Έλληνες. Παρόλα αυτά  η ελληνική έξοδος προς την Γερμανία συνεχίστηκε με σημαντικούς ρυθμούς έως τα μέσα του 1980 αλλά με άλλη μορφή, πλέον η απασχόληση αφορούσε τον  τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδικά με την Ισχύ της Ελεύθερης Ενδοκοινοτικής Κυκλοφορίας 1-1-1988. Από το 1989 με 1990 και μετά οι ηττημένοι του ψυχρού πολέμου εγκατέλειψαν μαζικά τις λεηλατημένες χώρες τους.

Κατάρρευση των καθεστώτων του Ανατολικού block

Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του Ανατολικού block και άλλων καθεστώτων των Βαλκανίων η μεταναστευτική έξοδος από αυτές τις χώρες εντείνεται  ενώ μέρος των ανθρώπων αυτών που έρχονται στην Ελλάδα είναι εθνοτικά Έλληνες (πολιτικοί πρόσφυγες από την Τασκένδη κτλ.) Το 1985 σταμάτησε η εμπόλεμη κατάσταση με την Αλβανία και άνοιξαν τα σύνορα. Όμως μετά την πολιτική αλλαγή του 1990 (πτώση της κυβέρνησης  του Ενβέρ  Χότζα στην Αλβανία) ήρθαν πολλοί Αλβανοί υπήκοοι μεταξύ των οποίων και Έλληνες ομογενείς (Βορειοηπειρώτες) αρχικά με την ιδιότητα του «αιτούντος άσυλο» και από το 1991 με την ιδιότητα του οικονομικού μετανάστη. Συνολικά οι 2 τελευταίες δεκαετίες  (1972-1992) χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη εισερχόμενη μετανάστευση από φτωχότερες χώρες και μάλιστα με πολύ υψηλούς ρυθμούς, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει στην Ευρώπη το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό μεταναστών «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα» αλλά και το μεγαλύτερο αριθμό απελάσεων μέσω των «επιχειρήσεων σκούπα» .

Τι είναι μετανάστης (ορισμός):

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί εξαρτώμενοι από την άσκηση η μη οικονομικών δραστηριοτήτων, την διάρκεια παραμονής κτλ. Ωστόσο όποιος ορισμός και να υιοθετηθεί υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Μετανάστης είναι ο αλλοδαπός  προερχόμενος από φτωχότερη και λιγότερη ανεπτυγμένη χώρα. Οι μετανάστες αποτελούν μια δικλείδα ασφαλείας για την χώρα προέλευσης, αποτελούν ένα είδος εξαγωγής ανεργίας, ψήφου αμφισβήτησης και πολιτικής ανατροπής, ενώ η εργατική τους δύναμη είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν που αποφέρει σκληρό συνάλλαγμα. Ταυτόχρονα αποτελούν και δικλίδα ασφαλείας για τις χώρες υποδοχής. Είναι ένα εργατικό δυναμικό στο οποίο μπορούν εύκολα να επιβάλλονται διαπραγματεύσιμες κοινωνικές παροχές αλλά και αέναη  κινητικότητα είτε με το να απελαύνονται σε περιόδους ύφεσης προς την χώρα προέλευσης τους, είτε με το να προωθούνται προς τρίτες χώρες με την μορφή «ρευστής εργατικής δύναμης», και  βέβαια όταν ανακοινώνονται οι επίσημοι δείκτες ανεργίας συχνά δεν γίνεται αναφορά στην ανεργία των μεταναστών είτε στο σύνολό του είτε ειδικά εκείνων που είναι χωρίς χαρτιά. Οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως εφεδρεία για την οικονομική μεγέθυνση και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας υποδοχής και αυτό σε γενικές γραμμές μόνο αφού στην πραγματικότητα η κοινωνία υποδοχής δεν μπορεί να θεωρείται ενιαία και συγκεκριμένα τμήματα της επηρεάζονται διαφορετικά από την συμμετοχή της μεταναστευτικής εργασίας, ενώ για ορισμένα τμήματα της κοινωνίας η μεταναστευτική εργασία μπορεί να είναι και ανταγωνιστική. Στην φάση που βρισκόμαστε τώρα υπάρχουν μακροχρόνιοι άνεργοι μετανάστες όπως αυτοί στον τομέα της οικοδόμησης, αγροτικό τομέα. Πολλοί μετανάστες γυρίζουν μαζικά στην πατρίδα τους (πρώτα από όλα οι Αλβανοί), άλλους τους μαζεύουν σε στρατόπεδα και τους επαναπροωθούν σε χώρες όπως Πακιστάν και Μπαγκλαντές με ειδικές πτήσεις. Υπάρχει και το κομμάτι της Φοιτητικής  μετανάστευσης, ζήτημα αμφιλεγόμενο (μπορούν να είναι μετανάστες ή και όχι, εξαρτάται από το αν ασκούν ή όχι οικονομική δραστηριότητα, αν είναι στην δευτερογενή «μαύρη» αγορά εργασίας κλπ). Μή-μετανάστες (non-immigrants)[2]

 


[1] διαρροή εγκεφάλων (brain drain)
Η πολιτική κινήτρων που εφαρμόζουν κάποιες χώρες για να προσελκύσουν άτομα εξαιρετικού επιστημονικού κύρους, παρέχοντας ανάλογες με τα προσόντα τους και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής, που δεν μπορούν να έχουν στην χώρα καταγωγής τους.

Πέρα από την αυτονόητη αφαίμαξη των χωρών καταγωγής, αυτό σημαίνει επιπλέον, ότι η χώρα καταγωγής έχει ήδη επιβαρυνθεί με τις δαπάνες εκπαίδευσής τους, εις όφελος της χώρας προορισμού.

[2] μη-μετανάστες (non-immigrants)
Όρος που έχει εισαγάγει η αμερικανική μεταναστευτική νομοθεσία και αφορά ειδικές κατηγορίες επισκεπτών-μεταναστών στις ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα: περιστασιακοί επισκέπτες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, επενδυτές, φοιτητές, νοσοκόμες σε ορισμένες ειδικότητες, ιεραποστολικές ομάδες, μοντέλα, καλλιτεχνικές ομάδες, περιστασιακοί αγροτικοί εργάτες, μαθητευόμενοι, επισκέπτες με προγράμματα ανταλλαγών, στρατιωτικό προσωπικό, άτομα με εξαιρετικές ικανότητες στην τέχνη, την επιστήμη, τον αθλητισμό και τα συνοδεύοντα τους άτομα, κλπ κλπ

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-Zc

.

.

.

Advertisements