.

Στο 7ο Μάθημα θα δοθεί 2ωρο τεστ.

Στο τεστ, εάν βαθμολογηθεί με «άριστα» θα αντιπροσωπεύει το 10% της βαθμολογίας, συνολικά 1 μονάδα.

τεστ ΜΟΝΟ στο 7° Μάθημα [μεγαλώστε]

Η τελική γραπτή εξέταση, εάν βαθμολογηθεί με «άριστα», θα αντιπροσωπεύει το 90% της βαθμολογίας, δηλαδή 9 μονάδες. Η βάση παραμένει το 5(πέντε).

Άρα, εάν προσέλθετε μόνο στην τελική γραπτή εξέταση και γράψετε «άριστα», βαθμολογείστε με 9 μονάδες.

Επίσης: εάν προσέλθετε στο 7° τεστ και ΔΕΝ προσέλθετε στην τελική γραπτή εξέταση, κρατάτε τον ή τους βαθμούς σας, ώστε να συμψηφιστούν όποτε προσέλθετε για την επόμενη εξέταση. Το εννέα (9) ισχύει και για τις τρεις εξεταστικές περιόδους και σε αυτό προστίθεται η βαθμολογία που έχετε αθροίσει στο τεστ στο οποίο έχετε προσέλθει. Ισχύει δηλ. για τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Εννοείται, ότι άν θέλετε να αυξήσετε την βαθμολογία σας, θα πρέπει κατά το χειμερινό εξάμηνο και μόνο, κατά το οποίο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα να προσέλθετε στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ τεστ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία» είναι προαπαιτούμενο για τα άλλα δύο μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανθρωπογεωγραφίας» (που σημαίνει πως αν δεν το ‘περάσετε’, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τα άλλα δύο), δηλαδή:

  1. «Ανθρωπογεωγραφία-Θεματικές Περιοχές», και
  2. «Πολιτική Γεωγραφία»

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-PZ

 

Advertisements