Παρακολουθείστε το Power Point, ειδικά όσες και όσοι, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρακολουθείτε το μάθημα:

Ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή ισοπληθείς καμπύλες

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-PP

Advertisements