Διαβάστε το καλά: θα χρεαστεί να τοποθετηθείτε κριτικά και συγκριτικά.

Βοηθητικά:

1. Εμείς & οι Άλλοι
2. Μικτά χωριά του κάτω Στρυμώνα : εθνότητα, κοινότητα & εντοπιότητα
3. Φ. Μπαρθ, η εισαγωγή στο : «Εθνοτικές Ομάδες και Σύνορα»
4. Έθνος/εθνοτική ομάδα (ethnic group, groupe ethnique)

σελίδες 110 και 111 ('κλικ' για να μεγαλώσετε τις σελίδες)

σελίδες 112 και 113

σελίδες 114 και 115

σελίδες 116 και 117

σελίδες 118 και 119