ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται ΜΟΝΟΝ οι επί πτυχίω φοιτητές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, Γ’ εξαμήνου, εξεταστέα ύλη :

colleyn

Το βιβλίο : Jean-Paul Kolleyn, Στοιχεία Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Αθήνα, Πλέθρον, 2005, 236 σελ.

Εκτός από το : Κεφάλαιο Πρώτο, η συγγένεια.

Advertisements