© Δ. Λαφαζάνη, “Χώρος και Κοινωνικές Σχέσεις, Χώρος και Κοινωνικός Αποκλεισμός”, Σύγχρονα Θέματα, τ. 62, Ιανουάριος-Μάρτιος 1997, σσ. 69-75.

σελ. 69

σελ. 69/μεγαλώστε τα

σελ. 70

σελ. 70

σελ. 71

σελ. 71

σελ. 72

σελ. 72

cf83ceb5cebb-73-1

σελ. 73

cf83ceb5cebb-74-1

σελ. 74

σελ. 75

σελ. 75

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ περιεχόμενα τ. 62, 1997

Συναφές μεταγενέστερο άρθρο: Θανάσης Αλεξίου, «Από το μοντέλο των κοινωνικών τάξεων στο μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού», περιοδικό Θέσεις, Τεύχος 96, περίοδος: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2006

©-ΑνθρωποΓεωγραφίες