Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης

Τι είναι η πολιτική γεωγραφία και ποιό το αντικείμενό της. Ποιοί είναι οι τρεις άξονες τους οποίους κυρίως χρησιμοποιεί η πολιτική γεωγραφία. Τι είναι επικράτεια και από ποια στοιχεία αποτελείται (σκαρίφημα). Τι είναι σύνορο, τι όριο και ποια η διαφορά τους (σκαρίφημα). Φάσεις χάραξης ενός συνόρου. Τι είναι έθνος ή/και εθνοτική ομάδα. Τι είναι εθνικισμός. Σε τί διαφέρει η ένταξη από την αφομοίωση στο έθνος των εθνοτικών ή/και μεταναστευτικών ομάδων. Ποιά είναι τα κυρίαρχα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με την ένταξη των αλλογενών στο έθνος και με ποιές χώρες αντιστοιχούν. Τι γνωρίζετε για τα χωρικά ύδατα. Τι είναι νησί και τι βραχονησίδα. Τι είναι υφαλοκρηπίδα. Τι είναι αρχιπέλαγος και υπό ποιές προϋποθέσεις ισχύει ο όρος. Δώστε με σκαρίφημα, ορισμούς και ιδιότητες, τις ζώνες που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας. Νέοι Έλληνες υπήκοοι στις «Νέες Χώρες»: το εθνο-πολιτισμικό μωσαϊκό μετά το 1913. Η διαχείριση του ανήκειν : κοινωνικές τεχνικές και στρατηγικές δόμησης και αποδόμησης της κοινότητας, μελέτη του παραδείγματος της λεκάνης του κάτω-Στρυμώνα. Χώρος και κοινωνικές σχέσεις: η σχέση του «κοινωνικού» με το «χωρικό». Χώρος και κοινωνικός αποκλεισμός

©ΑνθρωποΓεωγραφίες

Advertisements