ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για το μάθημα «Ανθρωπογεωγραφία-Ι», θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχετε κάθε φορά μαζί σας :

− υποδεκάμετρο 20 εκατοστών
μολύβι και γόμα ή ξυλομπογιές.

Το υπόμνημα έχει 3 ΜΟΝΟ «κουτάκια».
ΠΟΤΕ δεν βάζουμε το «0» ΜΟΝΟ του, ούτε και το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που θα βρείτε στα διαφορετικά προαύλια που έχετε ΜΟΝΟ του.
Τόσο το υπόμνημα όσο και το προαύλιο γίνονται ΟΛΑ σε διαφορετικούς τόνους, αρχίζοντας από λευκό και καταλήγοντας σε πιο σκούρους τόνους, πάντοτε όμως τα κουτάκια σας πρέπει να είναι 3.

Το ίδιο ισχύει και για τις εξετάσεις


ΓΕΝΙΚΑ:

Τι είναι η ανθρωπογεωγραφία και ποιό το αντικείμενό της – Οι επί μέρους κλάδοι της ανθρωπογεωγραφίας και το περιεχόμενό τους

Αρχές χαρτογραφίας

Επικοινωνία με το χάρτη – θεματικοί χάρτες – εξαγωγή πληροφορίας – ερμηνεύω ένα χάρτη(ιδεοολογίες και συστήματα αξιών) – κάνω ένα χάρτη – εξοικειώνομαι με τις κλίμακες (δύο τρόποι) – μπορώ να κάνω έναν πλήρη χάρτη υπό κλίμακα – αποτυπώνω υπό κλίμακα – . εξοικειώνομαι με τις χωροπληθείς καμπύλες :

άσκηση: χωροπληθείς καμπύλες

Γεωγραφίες & Κοινωνίες: Εξέλιξη της γεωγραφικής σκέψης & των ιδεών για τον χώρο

Οι απαρχές της γεωγραφικής σκέψης (αρχαιότητα) ♦ τα είδη των προ-γεωγραφικών κειμένων (οι τρεις παραδόσεις, το περιεχόμενό τους, οι εκπρόσωποι, οι διαφορετικές ονομασίες τους και πώς εξελίχθηκε κάθε μία από αυτές) ♦ Η Οδύσσεια ως θεμέλιο κείμενο της ελληνικής εθνογραφίας: τι αποκομίζουμε από την ανθρωπογεωγραφική ανάγνωση (1.-ο Κόσμος & 2.-οι πολιτισμικές πληροφορίες) ♦ Αντιλήψεις για την μορφή της γής και από ποιούς διατυπώθηκαν ♦ Αντιλήψεις για την μορφή του σύμπαντος και από ποιούς διατυπώθηκαν ♦  Η κινεζική γεωγραφική παράδοση και οι πέντε κατηγορίες κινεζικών γεωγραφικών κειμένων ♦ Η γεωγραφική σκέψη κατά το χριστιανικό μεσαίωνα ♦ Η συμβολή του Ισλάμ στη γεωγραφική σκέψη ♦ Οι Άραβες γεωγράφοι ♦ Περιβαλλοντικός ντετερμινισμός : τι είναι και σε ποιες περιόδους εμφανίστηκε ♦ Η περίοδος των εξερευνήσεων και η γεωγραφική σκέψη ♦ Χώρος και κοινωνικές σχέσεις: πώς συνδέεται το κοινωνικό με το χωρικό

ΠΗΓΕΣ :

—> Οι σημειώσεις σας και οι ασκήσεις σας
—>Το άρθρο «Χώρος και Κοινωνικές Σχέσεις» (μόνο το πρώτο μέρος)
—> R. J. Johnston, Derek Gregory, Geraldine Pratt and Michael Watts (Editors), The Dictionary of Human Geography, 976 p
—> Βαγγέλης Πανταζής, Χάρτες και ιδεολογίες, Αθήνα, Κάλβος, 1989.
—> Christian Jacob, Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg-Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής Πολιτικής, 2000, ISBN: 960-01-0672-Χ
—>
Κατσίκης Απόστολος, Διδακτική της Γεωγραφίας : Επιστημολογική Θεώρηση, Γεωγραφική Γνωστική Τεκμηρίωση, Αθήνα, Τυπωθήτω, 1η έκδοση, Ιούνιος 1999,ISBN: 978-960-8041-06-6. [σελίδες 91 ως την αρχή της 139]


©ΑνθρωποΓεωγραφίες

The Dictionary of Human Geography

The Dictionary of Human Geography

Διδακτική της Γεωγραφίας

Διδακτική της Γεωγραφίας


Χάρτες και Ιδεολογίες (μεγαλώστε)

Advertisements