• Βαγγέλης Πανταζής, Χάρτες και ιδεολογίες, Αθήνα, Κάλβος, 1989.
  • ChristianJacob, Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg-Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής Πολιτικής, 2000, ISBN: 960-01-0672-Χ
  • Κατσίκης Απόστολος, Διδακτική της Γεωγραφίας : Επιστημολογική Θεώρηση, Γεωγραφική Γνωστική Τεκμηρίωση, Αθήνα, Τυπωθήτω, 1η έκδοση, Ιούνιος 1999,ISBN: 978-960-8041-06-6

Η γνώση του γεωγραφικού χώρου, των δια-σχέσεων μεταξύ των στοιχείων του, των φαινομένων και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτόν, συνιστούν προϋποθέσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με την παρουσία, τη διαβίωση και την επιβίωση του ανθρώπινου γένους στον πλανήτη μας. Η Γεωγραφική Εκπαίδευση, στο σύνολο των εκφράσεών της, αποτελεί το θεσμό μέσω του οποίου κάθε άτομο αποκτά κατάλληλα γνωστικά εφόδια, ανακαλύπτει και καλλιεργεί ικανότητες, δεξιότητες και αξίες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής. Η εργασία αυτή επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στους προβληματισμούς που αναφέρονται στην επιστημολογική υπόσταση του κλάδου της Γεωγραφίας, να αναδείξει το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ της επιστήμης της Γεωγραφίας, της Διδακτικής της Γεωγραφίας και της Σχολικής Γεωγραφίας, και, τέλος, να αναλύσει τη συμβολή της γεωγραφικής επιστήμης στην υφή, διαμόρφωση και εξέλιξη της Γεωγραφίας ως σχολικού αντικειμένου. Απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, σε επιστημονικό-ερευνητικό, μεθοδολογικό ή διδακτικό επίπεδο με τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας και γενικότερα σε όλους όσους ενδιαφέρονται ευρύτερα για το σύνολο των παραγόντων που σχετίζονται, επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη Γεωγραφική Εκπαίδευση.

©ΑνθρωποΓεωγραφίες

Advertisements